VERZEKERINGEN

Schadeverzekeringen

Brand, diefstal, waterschade, de voetbal van uw kind... Een klein ongelukje heeft al snel grote financiële gevolgen. Gelukkig kunt u zich via Confinced tegen de meeste schades verzekeren, tegen lage premies.

Als particulier kan een schadeverzekering u veel ellende besparen. Voor bedrijven is een schadeverzekering zelfs cruciaal. Met de juiste polis waarborgt u de continuïteit en dekt u zich in tegen ondernemersrisico's zoals schadeclaims van bijvoorbeeld opdrachtgevers of medewerkers. Een goede verzekering zorgt er bovendien voor dat u zo snel mogelijk weer verder kunt, met een minimale financiële schade.

Een eerlijke analyse

Wij kunnen zorgen voor een gedegen analyse van de huidige portefeuille. Blijkt dat uw schadepakket voordeliger of tegen betere voorwaarden kan worden ondergebracht, dan zullen wij dat aangeven. Natuurlijk kan het ook zijn dat uw verzekeringspakket helemaal up-to-date is. Ook dat krijgt u dan te horen.

Alles onder 1 DAK polis

DAK Volmacht biedt u de mogelijkheid om u online inzage te geven in uw polisgegevens van de Alles onder 1 DAK polis. De link vindt u hieronder.

U moet zich éénmalig registreren. Hiervoor heeft u het relatienummer nodig zoals vastgelegd in de webapplicatie van DAK Volmacht. U kunt dit relatienummer bij ons aanvragen.

U maakt zelf een gebruikersnaam en een wachtwoord aan. Hierna heeft u de gelegenheid alle polissen binnen uw eigen pakket online in te zien in een neutrale omgeving (niet als DAK herkenbaar).

» Klik hier om in te loggen op dak.nl

 

Levensverzekeringen

Levensverzekeringen zijn verzekeringen waarbij de premie en/of de uitkering afhankelijk zijn van "het verzekerde leven", dus het op een bepaalde datum al dan niet in leven zijn van de verzekerde. Er zijn allerlei soorten levensverzekeringen. Levensverzekeringen kun je indelen naar de vorm en de wijze waarop de verzekering tot uitkering komt.

Vormen van levensverzekeringen

Als we kijken naar de soorten levensverzekeringen, dan zijn er 3 hoofdvormen te onderscheiden:

De spaarverzekering

Bij een spaarverzekering betaalt u een aantal jaren premie en krijgt u op een afgesproken datum een bedrag uitgekeerd. Daarmee kunt u bijvoorbeeld uw hypotheek aflossen of een wereldreis maken. Komt u (de verzekerde) tijdens de looptijd van de spaarverzekering te overlijden, dan vindt er geen uitkering plaats (en zijn alle premies verloren).

De overlijdensrisicoverzekering

Deze verzekering keert alleen uit als de verzekerde komt te overlijden binnen de looptijd van de verzekering. Als de verzekerde nog leeft op het moment dat de verzekering afloopt, krijgen de begunstigden niets (en zijn alle premies verloren).

Gemengde verzekering

Dit is een combinatie van de spaar- en risicoverzekering. Bij de "gemengde verzekering" wordt het overeengekomen kapitaal uitgekeerd bij het in leven zijn van de verzekerde op de einddatum dan wel onmiddellijk bij overlijden voor de einddatum. Deze verzekering keert dus altijd uit. ?

Onderscheid in wijze van uitkering

Als we kijken naar de wijze waarop een levensverzekering tot uitkering komt, zijn er 2 hoofdgroepen:

De kapitaalverzekering

Bij een kapitaalverzekering vindt er een uitkering van een bedrag ineens plaats. Hierbij spreken van van een kapitaaluitkering bij overlijden als er alleen bij overlijden van de verzekerde een uitkering volgt. We spreken van een kapitaaluitkering bij leven als de uitkering volgt bij het in leven zijn van de verzekerde op een bepaalde datum. Kapitaalverzekeringen worden vaak afgesloten bij het aangaan van een hypotheek. De uitkering kan dan (deels) gebruikt worden voor het aflossen van de hypotheek.

De rente-verzekering

Bij een renteverzekering komt de verzekering tot uitkering door periodiek een bedrag uit te keren. Hierbij onderscheiden we lijfrente-uitkeringen en erfrente-uitkeringen. Lijfrente-uitkeringen vinden plaats bij het in leven zijn van de verzekerde. Deze vorm wordt vaak gekozen bij het regelen van een (aanvullend) pensioen. Erfrente-uitkeringen vinden plaats zodra de verzekerde overlijdt. Deze vorm wordt vaak gekozen als (aanvullende) nabestaande voorziening.