Levenhypotheek

Als particulier is het soms moeilijk om door het bos van de vele hypotheekvormen nog de bomen te zien. De levenhypotheek is één van die vele vormen die door diverse banken en kredietverstrekkers wordt aangeboden. Maar wat is dat nu exact? Wat zijn de voor- en nadelen? Is er ook een doodhypotheek? Hoog tijd voor een onderzoek.

Wat is de levenhypotheek

De levenhypotheek is een specifieke hypotheekvorm met een paar duidelijke kenmerken. Zo is het in de eerste plaats een aflossingsvrije hypotheek. Dat betekent dat u gedurende de looptijd van de hypotheek geen aflossing moet betalen op het hoofdbedrag. Aan de levenhypotheek, en daar komt ook de naam van, is een levensverzekering gekoppeld. Het is deze levensverzekering waarmee aan het eind van de looptijd de levenhypotheek mee wordt afbetaald. Stel dat de verzekerde voor het einde van de looptijd komt te overlijden? Dan betaalt deze hypotheek tenminste een deel van het bedrag eerder uit. Wat betekent dat nu concreet als verzekerde voor de maandelijkse lasten? Dat u naast de rente ook maandelijks een premie betaalt voor de levensverzekering. Goed om te weten is dat er overigens geen verplichting bestaat dat de hypotheekverstrekker de verzekeraar is. Dit mogen andere partijen zijn.

Hoe gaat het nu in zijn werk?

In het principe van de levenhypotheek betaalt u maandelijks een bedrag aan de levensverzekeraar. U spaart gedurende de looptijd dus geld voor de aflossing in de vorm van deze levensverzekering. Aan het einde van de looptijd, of bij het overlijden van de verzekerde, wordt de levensverzekering uitgekeerd. Het is dus een hypotheekvorm waarbij u als verzekerde optimaal geniet van de zogenaamde hypotheekrenteaftrek.

Bij die hypotheekrenteaftrek zit hem echter ook gelijk het slechte nieuws bij de levenhypotheek. Het is immers een hypotheekvorm die u niet meer nieuw af kunt sluiten. Dat komt door een wetsverandering die van kracht werd op 1 januari 2013. Alle levenhypotheken die voor deze datum afgesloten werden lopen gewoon door en genieten van de hypotheekrenteaftrek. Wat wel mogelijk blijft is om over te stappen richting een andere hypotheekvorm bij dezelfde of een andere kredietverstrekker. Dit kan de moeite waard zijn omdat de levenhypotheek wel degelijk een hypotheek is met vrij hoge maandelijkse lasten.

Wat doen ze met de premie?

Er bestaan op de markt tientallen hypotheekvormen waarbij de maandelijkse premie een bestemming krijgt. Bij de levenhypotheek is het zo dat de premie die u betaalt belegd wordt. Het is om die reden dat u soms ook wel eens hoort spreken over een zogenaamde beleggingsverzekering. Concreet kunt u in de regel kiezen uit een aantal verschillende beleggingsfondsen. Welke uw voorkeur dragen zal uiteraard afhangen van het risico dat u wilt nemen. U kunt het daarbij relatief veilig spelen of net gaan voor het grote risico en het grote geld. In dat geval is er echter ook altijd het gevaar dat u aan het eind van de looptijd met een restschuld blijft zitten.

Een vaak gehoord argument tegen de levensverzekering is het feit dat er hoge kosten worden aangerekend of een onduidelijke kostenstructuur is. Het is inderdaad zo dat een beleggingsverzekering een relatief dure manier is om vermogen op te bouwen. Het is ook zo dat heel wat kredietverstrekkers bewust onduidelijke informatie meegeven over de kostenstructuur. Dit is echter vast en zeker geen algemene regel. De gouden raad blijft dan ook om u op voorhand goed te informeren en absoluut de kleine lettertjes te lezen.

De voordelen van de levenhypotheek

De levenhyoptheek is in de eerste plaats een zeer stabiele vorm van hypotheek wat betreft de lasten. Deze blijven immers gedurende de hele looptijd zo goed als gelijk. Bovendien geniet u tijdens de looptijd van een fiscale renteaftrek en kunt u belastingvrij vermogen opbouwen. Ook interessant is het feit dat een handvol verzekeraars sterke kortingen geven op de rente bij een levenhypotheek. Het is een hypotheekvorm die vooral geknipt was voor starters die nog geen eigen vermogen hadden opgebouwd of ouderen voor de levensverzekering dan weer interessant was.

Nadelen van de levenhypotheek

Een groot nadeel van de levenhypotheek is dat het heel duur kan uitvallen om de polis in de eerste tien jaar van de looptijd af te kopen. Daarnaast is het zo dat bij een tegenvallende markt het niet uitgesloten is om met een restschuld te blijven zitten. Bovendien is het verhoudingsgewijs een vrij dure hypotheekvorm als u niet oplet en is het zo dat de premie voor de overlijdensrisicodekking vaak niet meegeteld wordt in de opgebouwde waarde.