Bankspaarhypotheek

De bankspaarhypotheek werd na de introductie ervan in het jaar 2008 al heel snel een van de meest populaire hypotheekvormen in Nederland. Dit succes was mede te danken aan het extra belastingvoordeel dat ermee behaald kon worden. Versobering van het fiscale beleid rondom hypotheekrenteaftrek heeft er echter voor gezorgd dat deze manier van geld lenen voor de aankoop van een huis per 1 januari 2013 in belastingtechnische zin niet langer aantrekkelijk is voor starters op de woningmarkt. Bankspaarhypotheken die voor die datum zijn afgesloten profiteren nog wel van de fiscale voordelen en mogen desgewenst ook nog steeds in gelijke vorm worden overgesloten zonder dat dat nadelige fiscale gevolgen heeft.

Belastingvoordeel bankspaarhypotheek

Naast hypotheekrenteaftrek heeft de bankspaarhypotheek als bijkomend voordeel dat het opgebouwde vermogen gedurende de looptijd van de hypotheek niet belast wordt met de vermogensrendementsheffing in box 3. Die heffing komt daarentegen slechts één keer aan de orde aan het einde van de hypotheekperiode als het moment is aangebroken dat het op een geblokkeerde rekening gespaarde bedrag wordt vrijgegeven. In de huidige situatie levert dit jaarlijks een vermogensbelastingvoordeel van 1,2% op.

Twee verschillende varianten

In z’n algemeenheid geldt dat een bankspaarhypotheek een geldlening is, die gedurende de looptijd in concrete zin niet wordt afgelost. In plaats daarvan maakt de hypotheeknemer (meestal) maandelijks een bedrag over naar een geblokkeerde rekening met als uiteindelijke doel dat er aan het eind van de hypotheekperiode voldoende gespaard is om het initiële hypotheekbedrag plus opgebouwde rente in één keer te kunnen betalen. De bankspaarhypotheek is er in twee verschillende vormen: de spaarvariant, die ook wel als SEW wordt afgekort, en de beleggingsvariant met de afkorting BEW.

SEW bankspaarhypotheek.

De afkorting SEW van deze variant van een bankspaarhypotheek staat voor ‘Spaarrekening Eigen Woning’. Het idee erachter is vrij eenvoudig. Aan de hypotheeklening wordt een geblokkeerde bankrekening gekoppeld waar de hypotheeknemer regelmatig geld op stort. Geld opnemen van deze rekening is tijdens de looptijd van de hypotheek onmogelijk. Wel krijgt de eigenaar van de geblokkeerde bankrekening rente over het gespaarde vermogen vergoed, maar deze rente is meestal even hoog als de rente die over de hypotheek betaald moet worden, zodat dit extraatje als het ware tegen de uitstaande rentekosten wordt weggestreept. Als bij deze vorm van een bankspaarhypotheek sprake is van variabele rente, dan zal de rente die u over uw opgebouwde vermogen ontvangt in het algemeen op dezelfde manier meebewegen. Verloopt alles exact volgens plan, dan heeft u aan het eind van de hypotheekperiode precies genoeg geld gespaard om de lening volledig af te kunnen betalen.

BEW bankspaarhypotheek

De afkorting BEW van deze variant van een bankspaarhypotheek staat voor ‘Beleggingsrekening Eigen Woning’. In dit geval wordt er een geblokkeerde beleggingsrekening aan de hypotheek gekoppeld. De overeenkomst met de SEW-variant is dat de hypotheeknemer regelmatig geld naar de beleggingsrekening overmaakt om aan het einde van de hypotheekperiode de geldlening in één keer volledig af te betalen. Het geld dat aan deze geblokkeerde beleggingsrekening wordt toegevoegd, wordt daarentegen ingezet voor beleggingsdoeleinden. Daardoor is deze variant van de bankspaarhypotheek een stuk risicovoller. Treft u het dat uw beleggingen aan het eind van de hypotheekperiode meer winst hebben gemaakt dan wat u voor de finale aflossing nodig hebt, dan profiteer u van een aangenaam financieel extraatje. Blijkt daarentegen aan het einde van de rit dat uw beleggingen minder hebben opgeleverd dan wat nodig is om het volledige leenbedrag af te kunnen lossen, dan blijf u met een restschuld zitten die uiteindelijk natuurlijk wel gewoon betaald zal moeten worden.

Risico van de bankspaarhypotheek afdekken

Bij vrijwel alle andere hypotheekvormen maakt een overlijdensrisicoverzekering standaard deel uit van de geldlening. Bij een bankspaarhypotheek is die verplichting er niet. Het is bij deze hypotheekvariant niet ongebruikelijk dat alleenstaanden besluiten om helemaal geen overlijdensrisicoverzekering af te sluiten, zodat kosten kunnen worden bespaard. Hypotheeknemers die het wel verstandig vinden om het risico van de geldlening af te dekken moeten er rekening mee houden dat een overlijdensrisicoverzekering voor een bankspaarhypotheek altijd apart afgesloten dient te worden.

Nadelen van de bankspaarhypotheek

Ondanks de fiscale voordelen van een bankspaarhypotheek, kleven er ook nadelen aan deze vorm van financieren. In z’n algemeenheid kent deze leenvorm namelijk weinig flexibiliteit. Oversluiten naar een andere hypotheekverstrekker is vaak lastig en de fiscale regels voor deze leenvorm zijn erg strikt. Omdat hypotheeknemers bij een bankspaarhypotheek in principe vast zitten aan één marktpartij, kan deze gedurende de looptijd van de hypotheek aanvullende eisen stellen, zoals tussentijds een verplichte gedeeltelijke aflossing van de geldlening op het moment dat de waarde van een woning sterk daalt. Daarnaast komt het voor dat hypotheekverstrekkers tussentijds een opslag op de rente in rekening brengen, waardoor hypotheeknemers aan het einde van de leenperiode ondanks hun trouwe spaargedrag toch nog met een restschuld blijven zitten.