Herstel woningmarkt zet door!

Herstel woningmarkt zet door!

Huizen kopen kan weer. De situatie op de Nederlandse woningmarkt blijft verbeteren. De belangstelling om te kopen groeit nu woningeigenaren meer zekerheid hebben over het woningmarktbeleid van de overheid en de hypotheekrente fors is gedaald.

Stevige huurverhogingen maken het huursegment minder aantrekkelijk. Daarnaast dragen de tijdelijke stimuleringsmaatregelen, zoals de verruiming van de schenkingsregeling, bij aan de belangstelling voor koopwoningen. De grotere belangstelling zien we in de toename van het aantal transacties. Ook de prijzen stijgen weer.