Zijn banken verantwoordelijk of medeverantwoordelijk voor restschulden?

Zijn banken verantwoordelijk of medeverantwoordelijk voor restschulden?

Zijn banken verantwoordelijk of medeverantwoordelijk voor restschulden omdat ze in het verleden te hoge hypotheken verstrekt hebben? Volgens het Amsterdamse gerechtshof niet. Dit was de conclusie in een zaak die was aangespannen tegen de ABN Amro. Het ging om een verstrekte hypotheek van ruim één miljoen euro voor het bouwen van een villa.

Tot 2008 werden er hoge hypotheken verstrekt op het inkomen. Tot acht keer het jaarsalaris was in die tijd geen uitzondering. Er werd tot 2008 te weinig rekening gehouden met de grilligheid van de huizenmarkt. De huizenprijzen waren hard aan het stijgen en er was een tekort aan woonruimte. Op basis hiervan werd er vanuit gegaan dat de huizenprijzen wel hoog zouden blijven, maar de praktijk was anders.

Wat was de eis?
Een klant van de ABN Amro heeft de bank aansprakelijk gesteld voor opgelopen financiële schade door een verstrekte hypotheek. De eiser heeft een grote restschuld door de dalende huizenprijzen en de hoge hypotheek die de ABN Amro verstrekt heeft. De eigenaar van het huis heeft jaren geprobeerd om het huis te verkopen. Een restschuld was onvermijdelijk. Het gerechtshof stelde dat de financiële schade niet de schuld is van de bank. Iedereen weet immers dat huizenprijzen kunnen stijgen en dalen. Daar hoeft een geldverstrekker niet voor te waarschuwen. Volgens de rechter heeft de eiser niet kunnen onderbouwen dat de getaxeerde waarde bij het verstrekken tien jaar geleden niet strookte met de werkelijke waarde. Eerder diende deze zaak al bij een lagere rechter. Deze kwam tot hetzelfde oordeel.

 

Is de financiële sector als collectief verantwoordelijk?
De eiser in de rechtszaak tegen ABN Amro heeft ook aangedragen dat de financiële sector als collectief aansprakelijk zijn voor de ontstane crisis op de huizenmarkt. Het hof is hier inhoudelijk niet op ingegaan, omdat het op zich niets met de zaak van doen heeft. Het is een diepgewortelde discussie waar geen rechter zich aan wil branden. Het is ook niet eenvoudig om hier een uitspraak over te doen. Het probleem is groter dan alleen Nederland en de Nederlandse financiële sector.

Wat te doen tegen restschulden?
Als de hypotheek op uw huis hoger is dan de verkoopwaarde van het huis, heeft u een potentiële restschuld. Zolang u de hypotheeklasten blijft betalen en geen verhuiswensen heeft is er niets om u zorgen over te maken. Zodra u wel gaat verhuizen, moet er iets gebeuren met de restschuld. Er zijn mogelijkheden om deze mee te financieren bij het kopen van een ander huis. Overleg wel met uw hypotheekadviseur voordat u stappen zet.